jeudi 16 octobre 2014

Vendredon 17an/10/2014 : Babilrondo kun Richard Delamore, el Aŭstralio (Esperanto-TV)

Morgaŭ vespere, vendredon 17an oktobro 2014, je 18a30,
estos babilrondo en la sidejo de SAT-Amikaro,
kun escepta partopreno de Richard Delamore, el Aŭstralio.

Temoj por babili estos pluraj :
Evoluo de la moderna film-industrio, Esperanto-TV, ITV
la rond-vojaĝo de Richard kaj la fianĉino tra Eŭropo ...

http://esperantotv.net/


Adreso kaj atingeblo de la sidejo de SAT-Amikaro :
132 bd Vincent Auriol
75013 Parizo
Metro-stacioj : Place d'Italie, Nationale aŭ Campo-Formio
http://www.esperanto-sat.info/article419.html

Post 20a00,
eventuala kun-kafejumado kaj -vespermanĝo ekzemple en
http://www.lamenagerieparis.fr